home > inloggen

Inloggen

voer uw gegevens in

E-mailadres
Wachtwoord
Inloggen


Nog geen account?


Maak dan direct een account aan door onderstaand formulier in te vullen.

Naam*
Postcode + huisnr.*
Telefoon*
E-mailadres*
Wachtwoord*
Bevestig*
Account maken
Alle Nieuws
29 juni 2022

presentatie en zienswijze

Op 28 juni heeft de Buurtvereniging een bewonersavond georganiseer over de plannen voor windmolens in Horst en Telgt.Er is van gedachten gewisseld over wat de komende tijd gaat gebeuren en hoe we als buurt(vereniging) daarop willen en kunnen inspelen.Bekijk hier de presentatie die gegeven is.Lees hier de zienswijze die door de Buurtverenging is ingediend

28 juni 2022

zienswijzen ter inspiratie

Vanavond op de bewonersavond is afgesproken dat een aantal zienswijzen openbaar gedeeld kon worden ter inspiratie voor anderen.Gebruik deze om nog een zienswijze in te dienen ten aanzien van het ter inzage liggen van de concept-onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het participatieplan. LET OP indienen van zienswijzen kan nog tot en met 29 juni 2022.Zienswijze in Word Stouw Zienswijze in Word advocaatZienswijze pdf Blok-Reeskamp Zienswijze pdf GroenewoudZienswijze pdf Vogelbeschermingswacht

25 juni 2022

Bewonersavond windmolenpark

Test

Op 28 juni om 20:00 uur organiseert de Buurtvereniging een bewonersavond in verband met de plannen voor windmolens in Horst en Telgt. 28 juni - Ons Huis - Zeeweg 100start 20:00 uur, de koffie staat klaar om 19:45 uurWe willen graag met u van gedachten wisselen over wat de komende tijd gaat gebeuren en hoe we als buurt(vereniging) daarop willen en kunnen inspelen.Lees hier de concept-zienswijze van de Buurtvereniging. Deze willen we op 28 juni bespreken en zullen we daarna verzenden. zienswijzen indienenHet indienen van zienswijzen kan tot en met 29 juni. In dit document leest u hoe dat kan.  Lees hier meer informatie over de buurtvereniging en de windmolens.

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.