uitgelicht

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Klik hier door naar de pagina buurtplan voor informatie over de werkgroepen die bezig zijn met de uitvoering van het Buurtplan Horst en Telgt

agenda
17 dec
Koffie drinken
20 jan
Ledenvergadering
prikbord

Op zoek naar oude verhalen en/of foto's....

21 nov... over de geschiedenis van Horst en Telgt voor de werkgroep Toerisme en Recreatie Horst en Telgt.De werkgroep is bezig om een mooie fietsroute door de buurt uit te stippelen. Om die route extra leuk te maken proberen we verhalen uit de geschiedenis van Horst en Telgt verwerken als uitleg tijdens de route. Het is overigens de bedoeling om de H&T route straks aan te laten sluiten op bestaande routes in de omgeving van Horst en Telgt. Wie vind het leuk om ons te helpen met grappige, mooie of bijzondere verhalen  uit onze buurt?!Linksboven zie je de contactgegevens!

prikbord

Wie herkent deze mensen van vroeger?

oude foto 2 kinderen

12 novHulp gevraagd: wie kent de mensen op deze foto’s!  Gert Foto Staal, wie kent hem niet? Verwoed verzamelaar van oud foto materiaal. Al meer dan 30 jaar verzamelt Gert Staal foto’s van voorouders uit Putten en Ermelo. Hij heeft er vele duizenden. Van de meesten weet hij precies wie er op de foto’s staat. Maar toch zijn er afbeeldingen van wie hij niet weet wie het zijn. Kent u deze mensen? Laat het weten via buurtvereniging@horstentelgt.nl

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.
Alle Nieuws
15 oktober 2021

Project Hart van Horst gestart

gebied

De gemeente heeft besloten om een ruimtelijke visie voor het zgn. 'Hart van Horst' te gaan maken. In het gebied (rond Ons Huis en de Goede Herderschool) spelen veel ontwikkelingen en de gemeente wil hier in gezamenlijkheid naar kijken. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking.De gemeente Ermelo heeft via een adviesbureau bij de belanghebbenden de interesse gepeild voor woningbouw in het gebied. Dit heeft geresulteerd in een eerste uitwerking door het bureau Vollmer en Partners.locatieHet gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de Horsterbeek. Aan de noordzijde omvat het plan het in uitvoering zijnde CPO project en de Goede Herderschool. Aan de oostzijde is de Slagsteeg de grens. Aan de westzijde loopt het plangebied tot ongeveer de aanwezige hoogspanningsleidingen.informatieavondHet plan, ‘Hart van Horst’, genoemd, is op 7 oktober via een digitale inspraakavond met belanghebbenden en belangstellenden besproken. De buurtvereniging heeft hieraan ook deel genomen en inbreng geleverd.Ons doel is om de plannen dusdanig uit te voeren dat ze passen in het landelijk karakter van de buurt. Hierbij kunt u denken aan voorschriften aan nok- en goothoogte, bebouwingsdichtheid en natuurlijke overgang van bebouwing naar het omringende platteland. Daarnaast verdient de verkeersveiligheid ter plekke, maar ook richting het dorp Ermelo, de nodige aandacht. Ook hebben we de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden om de toekomstige woningen toe te wijzen aan mensen met een binding met de gemeente Ermelo. De toekomstige bouwplannen naast de school ten noorden van de Zeeweg als ook aan de zuidzijde van het plangebied dienen wat ons betreft aan te sluiten bij het beoogde beeld van ‘Hart van Horst’.Tijdens de digitale vergadering werden een drietal varianten voorgelegd met als grootste verschil de aanplant van groen om de woningen vanaf de Zeeweg in meer of mindere mate aan het zicht te onttrekken.Er volgen in te toekomst nog enkele vervolgsessies waarin wordt terug gekoppeld op onze vragen en die van de andere deelnemers.We houden u op de hoogte! Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met Christiaan Veeningen of Dick de With.U kunt vanuit de gemeente ook meer lezen, klik hier.

08 oktober 2021

Koffie drinken kan weer!

We beginnen weer: samen koffiedrinken in Ons Huis. Elke laatste vrijdag van de maand, iedereen die zin heeft is van harte welkom! Je hoeft niet aan te melden. Kom gewoon gezellig binnen!

23 april 2021

Prowind kan verder met de windmolens

Het college heeft deze week laten weten dat het medewerking geeft aan het plan van Prowind, voor een windpark van zeven windmolens. Het gaat om zes windmolens op Ermelose grond en één op dat van de gemeente Putten. Het windpark komt er in samenwerking met buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie.De keuze die het college deze week naar buiten heeft gebracht heeft ermee te maken dat twee partijen, RWE (voorheen Innogy) en Prowind, beiden in Horst en Telgt plannen hebben voor een windpark.De afgelopen maanden is er door procesregisseurs uitgebreid met beide partijen gesproken om te kijken wat er mogelijk was. Onder andere op basis van de conclusies van de procesregiseurs heeft het college een afweging gemaakt en gekozen voor Prowind.meedenkenDe Buurtvereniging heeft de afgelopen jaren meegedacht met de windmolenplannen omdat we zagen dat het onvermijdelijk was dat er windmolens in de regio geplaatst zouden moeten gaan worden. Niet alleen in Ermelo ligt de opgave om een bijdrage te leveren aan grootschalige opwek van duurzame energie, dat geldt voor heel Nederland.Het leek de buurt toentertijd beter om te gaan meedenken, omdat er verschillende grote energie partijen bezig waren met benaderen van landeigenaren. Maar bijvoorbeeld geen contact hadden met omwonenden. Uiteindelijk is er een partij gevonden die via een nauwe samenwerking, die al een paar jaar loopt, er niet alleen in is geslaagd om met de verschillende landeigenaren maar ook met omwonenden tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.En zeker dat laatste is best uniek want ook omwonenden worden rechtstreeks gecompenseerd voor de komst van de molens.Ten slotte komt er voor de omgeving en de gemeente een omgevings- en stimuleringsfonds. Hier kunnen projecten uit de buurt en ook vanuit de gemeente Ermelo aanspraak op maken. Op deze manier zijn er niet alleen de lasten van de windmolens, want inderdaad het zijn hoge dingen, maar zijn er voor de buurt ook baten. Er is geprobeerd om er zo veel mogelijk uit te halen en de lasten te verdelen.meer informatieVoor veel meer info en de voortgang kijkt u dan eens op  de website die Prowind gemaakt heeft: www.windparkhorstentelgt.nl. Vragen kunnen ook altijd gesteld worden bij het bestuur of de werkgroep duurzame energie via buurtvereniging@horstentelgt.nl  Momenteel werkt ProWind het plan verder uit. Als het plan aan alle eisen van de gemeente voldoet, zal de gemeente de ruimtelijke procedure starten. Inwoners van Ermelo en Putten kunnen dan op het plan reageren. 

Wat is er te doen?

Agenda
17 dec
Koffie drinken
20 jan
Ledenvergadering
17 december 2021

Koffie drinken

Let op in december drinken we al op 17 december samen koffie in Ons Huis. Iedereen die zin heeft is van harte welkom! Je hoeft niet aan te melden. Kom gewoon gezellig binnen!

20 januari 2022

Ledenvergadering

Vandaag hopen we een Ledenvergadering te kunnen organiseren. Er gebeurt veel in de lokale politiek en in onze woonomgeving. Denk aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, het project Hart van Horst, de windmolens, de plannen van de gemeente voor een grootschalig woningbouw project en ideeën voor een industrieterrein bij de oprit Strand Horst bij de A28.We willen hier graag eens met de leden over praten, komt u ook?