uitgelicht

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Klik hier door naar de pagina buurtplan voor informatie over de werkgroepen die bezig zijn met de uitvoering van het Buurtplan Horst en Telgt

agenda
prikbord

Op zoek naar oude verhalen en/of foto's....

21 nov... over de geschiedenis van Horst en Telgt voor de werkgroep Toerisme en Recreatie Horst en Telgt.De werkgroep is bezig om een mooie fietsroute door de buurt uit te stippelen. Om die route extra leuk te maken proberen we verhalen uit de geschiedenis van Horst en Telgt verwerken als uitleg tijdens de route. Het is overigens de bedoeling om de H&T route straks aan te laten sluiten op bestaande routes in de omgeving van Horst en Telgt. Wie vind het leuk om ons te helpen met grappige, mooie of bijzondere verhalen  uit onze buurt?!Linksboven zie je de contactgegevens!

prikbord

Wie herkent deze mensen van vroeger?

oude foto 2 kinderen

12 novHulp gevraagd: wie kent de mensen op deze foto’s!  Gert Foto Staal, wie kent hem niet? Verwoed verzamelaar van oud foto materiaal. Al meer dan 30 jaar verzamelt Gert Staal foto’s van voorouders uit Putten en Ermelo. Hij heeft er vele duizenden. Van de meesten weet hij precies wie er op de foto’s staat. Maar toch zijn er afbeeldingen van wie hij niet weet wie het zijn. Kent u deze mensen? Laat het weten via buurtvereniging@horstentelgt.nl

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.
Alle Nieuws
29 januari 2024

Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024

Test

Beste leden, Om de bouw van een windmolenpark langs de A28 te realiseren heeft de Provincie Gelderland haar inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegd.  Over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen organiseerde de Buurtvereniging op 24 januari een informatieavond. Met een opkomst van ongeveer 50 buurtbewoners bleek deze informatieavond in een behoefte te voorzien. Naast de stand van zaken werd uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en hoe je dit kunt aanpakken. De Nederlandse Vereniging van Omwonenden van windturbines (NLVOW) gaf eveneens belangrijke informatie over dit onderwerp.  Enkele buurtbewoners, die zitting hebben in de Klankbordgroep, hebben veel tijd besteed aan het opstellen van een aantal zienswijzen. Deze kun je gebruiken en zonodig aanvullen met je eigen verhaal. Wil je ook een zienswijze/bezwaar indienen en wil je de opgestelde zienswijzen daarbij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar dickdewith54@gmail.com en we mailen het totale setje naar je toe! Indienen van zienswijzen kan tot 7 februari, meer informatie leest u hier. Met vriendelijke groet Klankbordgroep Windmolenpark Bestuur Buurtvereniging

10 oktober 2022

Bewonersavond bedrijventerrein

Op 29 september jl. hebben we een bewonersavond georganiseerd. De BedrijvenKring Ermelo (BKE) heeft op onze uitnodiging haar plan, zoals ze dat eerder hebben voorgelegd aan de gemeente, gepresenteerd. Dit  plan kunt u hier bekijken. De PowerPoint van de bewonersavond is hier Bewonersavond bedrijventerrein A28 terug te lezen. BKE heeft als doel om met het plan de gemeente te overtuigen van de noodzaak van het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein. Er is meer ruimte nodig. Bedrijven kunnen niet meer groeien en hebben andere voorzieningen nodig. In verband met behoud van werkgelegenheid is de BKE van mening dat verwijzen van bedrijven naar bijvoorbeeld Zeewolde een minder goede optie is.  Speerpunt van beleid De politiek heeft het plan ondertussen als speerpunt van beleid opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente bepaald dat het terrein Kerkdennen in 2050 weg moet zijn en moet worden vervangen door woningbouw.  In de fasering volgt de komende tijd een zgn. 'haalbaarheidsstudie' voor een nieuw bedrijventerrein waarin veel overleg zal zijn met omliggende gemeenten en de provincie. Want de gemeente Putten heeft bijvoorbeeld ook behoefte aan uitbreiding voor bedrijven. De mogelijkheden op Puttens grondgebied lijken echter klein.  In de haalbaarheidsstudie wordt ook gekeken naar andere belangen zoals Natura 2000, het dassengebied etc. Het haalbaarheidsonderzoek moet 3 locaties / alternatieven opleveren die dan vervolgens worden geanalyseerd en waar er 1 van wordt gekozen.  Verwachting is dat er in 2029/30 een eerste schop de grond in zou kunnen. Op vragen uit de zaal blijkt dat het zal gaan om bedrijven met een lage milieucategorie. En dat de plannen zich goed zouden verhouden tot het plaatsen van de windmolens. Kantoren moeten een afstand houden maar parkeren van vrachtwagens kan bijvoorbeeld wel. Er zijn bedenkingen over het onderdeel ‘recreatie’ in de plannen en ook de landbouwmogelijkheden worden betwijfeld. Vraag is ook hoe je de kavels kunt vasthouden voor Ermelose ondernemers? Dat is aan de gemeente om hier regels voor te maken en aan vast te houden. In de plannen is geen aandacht voor verkeersafwikkeling, hoe zit dat? Ook met oog op fietsen vanuit Zeewolde. De BKE geeft aan dat dit zeker veilig zal worden meegenomen. Buurtvereniging In de presentatie van de Bewonersavond bedrijventerrein A28 is een plaatje opgenomen van hoe begin 2022 tijdens de enquête is gepeild in de buurt over de aanleg van een bedrijventerrein. De meerderheid van de invullers geeft aan tegen een bedrijventerrein op deze plek te zijn. Ook is een plaatje opgenomen uit de stemwijzer, daarin is te zien dat de politieke partijen over het algemeen voorstander zijn. Als laatste is worden plannen voor het bedrijventerrein in het hybride akkoord van de gemeente opgenomen. Ook dit is in de presentie terug te lezen.   Het terrein langs Schaapsdijk/Riebroekersteeg lijkt zo’n 55 ha groot te zijn ingetekend, Veldzicht is ongeveer 35 ha.

17 augustus 2022

Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?

Windpark in beeld? Op 23 augustus tussen 19.30 en 21.30 uur organiseert Prowind een inloopavond over het windpark in Ons Huis, Zeeweg 100. Aanmelden is niet nodig.Bezoek deze avond om via visualisaties (d.w.z. via ingetekende beelden op foto's) te zien hoe de windmolens in het landschap aanwezig zouden zijn.Op 28 juli – helaas midden in de vakantie – was er al een zelfde informatieavond georganiseerd. Op basis van Google Streetview kregen bezoekers op een groot scherm een indruk wat er te zien is van de geplande windmolens vanaf diverse locaties, zoals bijvoorbeeld je eigen woonadres. Alhoewel het onderwerp van de windmolens sterk leeft in de buurt was het aantal bezoekers in juli teleurstellend laag.Op dinsdag 23 augustus is er tussen 19.30 uur en 21.30 uur een tweede kans om in Ons Huis kennis te nemen van deze informatie. Het kan bijdragen aan je beeldvorming en standpunt over de geplande windmolens. We raden je aan om te gaan kijken!

Wat is er te doen?

Agenda