contactgegevens
Buurtvereniging Horst & Telgt
Zeeweg 28
3853 LM Ermelo
E-mail: buurtvereniging@horstentelgt.nl
home > contact

Neem contact met ons op

voer uw gegevens in

Naam*
E-mailadres*
Omschrijving*
Versturen
Alle Nieuws
27 februari 2020

Stukken ALV

fietspad algemeen

De algemene ledenvergadering 2020 van Buurtvereniging Horst en Telgt is vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is voor de tweede keer doorgeschoven, nu naar 15 oktober 2020. U bent welkom vanaf 19.45 uur in verenigingsgebouw ‘Ons Huis’, Zeeweg 100 te Ermelo. De vergadering begint om 20.00 uur.  Tijdens deze vergadering blikken we via het jaarverslag en het financieel verslag terug op 2019 en bespreken we de ontwikkelingen die op onze buurt afkomen: opwekking van duurzame energie en de ontwikkelingsvisie. Het jaarverslag en de notulen van de ALV van maart 2019 kunt u hier terugvinden.Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een van ons even persoonlijk benaderen of een mail sturen buurtvereniging@horstentelgt.nl 

23 januari 2020

Winterfeest gaat niet door

Vanwege tegenvallende kaartverkoop en te weinig aanmeldingen voor het touwtrekken heeft de organisatie tot onze spijt helaas moeten besluiten om het Winterfeest niet door te laten gaan. Mensen die wel kaarten hebben gekocht, kunnen die inleveren bij het verkooppunt waar de kaarten gekocht zijn en krijgen dan uiteraard hun geld terug.

16 december 2019

Gebiedscoordinator neemt afscheid

Na circa twee en een half jaar neemt Mirjam Arends (werkzaam bij stichting Stimuland) afscheid als gebiedscoördinator voor Horst en Telgt. Eind december is haar opdracht voor de gemeente Ermelo afgelopen. De afgelopen twee en een half jaar heeft zij als gebiedscoördinator de buurtvereniging en de gemeente Ermelo ondersteunt in het uitvoeren van het buurtplan. Per 2019 is haar rol breder getrokken en werd zij ook aanspreekpunt voor alle bewoners van het gebied. Daarom was zij elke woensdagochtend in Ons Huis aanwezig, waar iedereen binnen kon lopen met vragen of om kennis te maken. Dit spreekuur zal overigen wel blijven bestaan.Zelf geeft ze aan dat het een productieve periode geweest. ‘Tijdens mijn rol als gebiedscoördinator zijn er veel uitdagingen op het pad van zowel de buurtvereniging als de gemeente gekomen. Zoals bestuurswisselingen bij de vereniging en wisselingen op het gemeentehuis, die de continuïteit beïnvloedden. Verder zijn er thema’s opgekomen, die in de tijd van het vormen van het buurtplan nog niet aan de orde waren. Een voorbeeld is het thema duurzaamheid. Maar ook actuele ontwikkelingen van ondernemers- en bewonersinitiatieven in het gebied die niet bekend waren in de tijd van het vormen van het buurtplan. Daarom staat voor de komende periode ook de herijking van het buurtplan op de agenda voor de buurtvereniging en de gemeente; hoe passen actuele ontwikkelingen in het buurtplan, is het plan nog volledig en hoe ziet de uitvoeringsagenda er in de toekomst uit?’Mirjam Arends kijkt terug op een prettige periode van samenwerking met bewoners van het gebied en de gemeente, waarin mooie stappen gezet zijn. Wel ziet zij actuele ontwikkelingen en adviseert zij om naar het grote geheel te blijven kijken en niet te focussen op één thema: ‘Het gaat om leefbaarheid in de breedste zin en het moet niet zo zijn dat de bouw van windmolens ten koste gaat van woningbouw en dat woningbouw niet ten koste gaat van de natuur. Thema’s als duurzaamheid, wonen en landschap staan soms op gespannen voet met elkaar. De uitdaging ligt in het verbinden van deze thema’s. Daarom is het van belang om een visie op het gebied te hebben die gedragen wordt door alle betrokkenen.’ Inloopspreekuur blijft bestaanPer januari zal het inloopspreekuur op woensdagochtend in het buurthuis Ons Huis blijven bestaan. Eens in de twee weken zal Peter van der Kemp van de gemeente Ermelo aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en initiatieven een stap verder te brengen. Peter is elke even week aanwezig, startend op woensdag 8 januari 2020. Hij is dan aanwezig tussen 09.00 en 10.30 uur. Contact opnemen met Peter kan via p.vanderkemp@ermelo.nl of 0341 567156.

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.