Welkom bij Buurtvereniging Horst en Telgt


VACATURE! We zijn op zoek naar een gebiedscoordinator!

 

 

 

Gebiedscoördinator

 

Gemeente Ermelo

Functieprofiel Gebiedscoördinator Horst en Telgt

 

Begin 2015 is de Buurtvereniging Horst en Telgt samen met de gemeente Ermelo aan de slag gegaan om een Buurtplan Horst –Telgt te maken. Vanuit de gemeente was er behoefte aan een integrale gebiedsuitwerking die snel en praktisch antwoord geeft op de vragen omtrent nieuwe ruimtelijke initiatieven, woningbouwclustering en de ruimtelijke effecten van functieverandering in het buitengebied. De gebiedsuitwerking en buurtplan zijn geïntegreerd en gaat verder onder de noemer: ‘BuurtplanHorst –Telgt, een gebiedsuitwerking Woon-werk landschap’. Uitgangspunt voor het

Buurtplan Horst –Telgt is de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en

leefbaarheid van het buitengebied van Horst en Telgt. Het Buurtplan Horst –

Telgt heeft de status van een structuurvisie en is vergezeld met een concreet

en stevig uitvoeringsprogramma. Voor het uitvoeringsprogramma zijn wij op

zoek naar een enthousiaste gebiedscoördinator.

 

Wat ga je doen?

 

Als gebiedscoördinator verken, onderzoek en analyseer je de

sociale/ruimtelijke situatie en leg je relaties en verbanden in de buurt. Je

geeft uitvoering aan het Buurtplan Horst en Telgt, in opdracht van de

buurtvereniging en de gemeente, en betrekt specifieke groepen met het oog

op participatiemogelijkheden. Je legt contact, faciliteert, motiveert, coacht en

ondersteunt individuen, groepen en organisaties in de buurt, zodat nieuwe

mogelijkheden ontstaan tot samenwerking en maatschappelijke participatie.

Je verbindt dit ook met de gemeentelijke organisatie en het beleid. Je creëert

omstandigheden waardoor individuele en collectieve

handelingsmogelijkheden worden bevorderd. Je werkt in een sterk

beleidsmatige omgeving waarin politiek en strategisch handelen vrijwel altijd

noodzakelijk is en levert een bijdrage aan het beleid van onze organisatie

met betrekking tot bewonersparticipatie.

 

Wie ben je?

 

Je bent iemand die kan verkennen, makkelijk contact legt, initiatief neemt, bedrijfsmatig en politiek handelt en gebiedskennis bezit. Mogelijke oorzaken van problemen en ter zake doende gegevens zoek je uit. Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en deze in een breder verband plaatsen. Ook ben je in staat je op de lange termijn te richten en deze informatie naar ideeën voor de toekomst te vertalen. Je onderkent en verplaats je in de gevoelens en behoeften van anderen en houdt rekening met de gevolgen van je eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie. Je kunt anderen overtuigen van je standpunt om instemming te krijgen met de plannen en ideeën die uit het buurtplan voortvloeien. Ook

signaleer je kansen en handel je hiernaar. Je onderneemt actie om de gang

van zaken te beïnvloeden. Kortom, je bent een daadkrachtige

persoonlijkheid met tegelijkertijd een sterk inlevingsvermogen. Een niet

vanzelfsprekende combinatie, maar wel cruciaal voor deze functie.

Voor deze functie vragen wij iemand met ruime werk- en levenservaring met

minimale relevante HBO opleiding.

 

 

Werkverband

 

Het betreft een inhuurfunctie voor maximaal 8 uur per week. Ingaande op 1

november 2016 (in overleg) tot 1 juni 2017. Na een tussenevaluatie kan de

functie worden verlengd.

 

Bel voor meer informatie Herbert Bouwers, voorzitter Buurtvereniging Horst en Telgt: 06 22 97 27 36. Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via e-mail uiterlijk op 14 oktober 2016. Je kunt deze sturen naar

 

 

 

 

 

 

 

henjbouwers@gmail.com ter attentie van H. Bouwers.

 

 

  

 De Laatste informatie over breedband buiten gebied

 

 


 

 

6-4-2016 

Prachtige ledenvergadering gehad met als hoogtepunt de benoeming van marco van donkersgoed als ere-lid van onze vereniging.
Zeer verdiend vinden wij marco nogmaals bedankt voor alles! Ook Henk Vlijm nam afscheid. Bedankt Henk! we zullen je gezelligheid missen.
Over de mooie berichten w.b.t glasvezel later meer info...
We hebben samen nagedacht over een mooie plek voor het fietspad.

 

                                   

 

 

Elke laatste vrijdagmorgen van de maand organiseren wij "Koffie met buurtbewoners"

Iedereen van jong tot oud is hier voor uitgenodigd om gezellig  in "ons huis " samen bij te praten. 

 
De tijden van de koffieochtenden zijn  10.00-11.30

 

 In samenwerking met Verenigingsgebouw "Ons Huis", SWO Ermelo, Stichting Pinel.


 

 Iedere 2e en 3e donderdag van de maand oganiseren wij in "Ons Huis" :

 'T is binnen beter as buuten!

Van 12.00 uur - 13.30 uur

Kosten €7.50 ( contant a.u.b)

Een gezond en gevarieerd menu.

 

                   

 U kunt zich nog opgeven!

 

 Voor informatie/ opgeven: 

 SWO Ermelo, Anniek Sterk                  tel. 567000 Email: Anniek@swoermelo.nl

 Beheerster "Ons Huis", Gerrie Ruiter   tel 557762 Email: info@buurthuis-onshuis.nl

 
 

 

In samenwerking met Verenigingsgebouw "Ons huis"  en SWO Ermelo

 

 


 
Wij willen de leden van de buurtvereniging graag informeren over zaken die in Horst en Telgt spelen. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief naar het emailadres van de leden. We hebben nog niet van ieder lid het emailadres. Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief .klik hier voor het aanmeldformulier
 


Voor nog meer informatie, activiteiten of nieuws uit de buurt kunt u ook onze facebook-pagina bezoeken.  

  Waarom lid worden van de buurtvereniging? 
 


Heeft u belangrijk en/of leuk nieuws voor de buurt, tips voor de agenda enz. geef dit dan door via het contactformulier.

 

 

Buurtvereniging Horst en Telgt  |  buurtvereniging@horstentelgt.nl
aantal bezoekers website