home > buurtplan

Buurtplan

Buurtplan
Het Buurtplan Horst en Telgt werd in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld als structuurvisie. In een structuurvisie staan plannen op hoofdlijnen: over waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en ook waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. 
Sinds 2016 is er een zgn. gebiedscoördinator aangesteld die de Buurtvereniging met de uitvoering van het plan ondersteunt. 

Uitvoeren Buurtplan
Om de uitvoering van het Buurtplan verder te versterken werd 2017 werd een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd. Alle bestuursleden hebben een werkgroep onder hun hoede genomen. Maandelijks vergadert het bestuur samen met de gebiedscoördinator en een (aantal) vertegenwoordiger(s) van de gemeente Ermelo. Op deze manier werken we via korte lijntjes samen. 

Werkgroep ‘functieverandering/kleinschalige bedrijvigheid’ 
Is betrokken met het nieuwe, in ontwikkeling zijnde functieveranderingsbeleid van de gemeente. Voor wat betreft de plannen rond de kern van Horst bijvoorbeeld doet de werkgroep aanbevelingen. Tevens wil de werkgroep zich inzetten om betaalbare woningen voor starters mogelijk te maken. Vanuit het Buurtplan wordt momenteel gewerkt aan een woonwensen onderzoek onder de buurtbewoners.
 
Onderzocht wordt nog hoe kleinschalige bedrijvigheid in de buitengebieden verder vorm gegeven kan worden. Ten slotte is de werkgroep ook aanspreekpunt voor het project Vitale Vakantieparken van de gemeente Ermelo.
 
Contactpersoon: Christiaan Veeningen 

Werkgroep ‘Verkeer’ 
Eind 2017 is voor het nieuwe ‘Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan’ (GVVP) input geleverd door een aantal buurtbewoners en bestuursleden. 
Belangrijke aandachtspunten zijn het fietspad langs de Zeeweg en de Schaapsdijk als verbindende schakel tussen de fietspaden langs de Telgterweg en de Buitenbrinkweg.

De rotonde ‘Horst-Noord’ is een actueel onderwerp, waarvoor metingen zijn verricht waarmee inzichtelijk is geworden wat de gevolgen zouden zijn van openstelling. Verder onderzoek is nog nodig. 

Een mooi resultaat van de inspanningen van de Buurtvereniging in samenwerking met de gemeente het tegengaan van sluipverkeer van de A28 richting Amersfoort en de handhaving daarvan. 

Contactpersonen: Henriëtte Kuiper

Werkgroep ‘Landschap’ 
De werkgroep wil graag werken als een soort ‘beheergroep’. Deze werkgroep maakt een plan en coördineert de uitvoer voor onderhoud aan het groen in de buurtschappen. Met een bestaande werkgroep ‘landschapsbeheer’ uit Ermelo wordt uiteraard ook samengewerkt.

Actuele onderwerpen zijn het mogelijk organiseren van een Groendag in 2019 en een snoeicursus voor bewoners. Daarnaast wil de werkgroep proberen om de groenstrook/bossage, die eerder op de kruising Telgterweg/Arendlaan aanwezig was, in samenwerking met de gemeente terug te plaatsen.

Contactpersoon: Wibo van Gens 

Werkgroep ‘Duurzame energie’ 
Voor de duurzame energie in Horst en Telgt is een nieuwe werkgroep opgericht. De gemeente Ermelo heeft een startsubsidie verleend aan Veluwe Energie. De Buurtvereniging wilde zelf een energiecoöperatie oprichten. De werkgroep heeft daarom de betrokken bewoners, grondeigenaren en andere direct betrokkenen voor een windenergieproject langs de A28 verenigd.
Ander onderwerp dat nu, en verder in 2019 wordt uitgewerkt is bijvoorbeeld zonnepanelen.

Contactpersoon: Albert van Diest

Werkgroep ‘Toerisme’ 
In Horst en Telgt vinden al verschillende activiteiten plaats voor onder meer toeristen. De plaatselijke ondernemers en de recreatieparken zijn hierbij betrokken. Door hen is aangegeven dat door een betere samenwerking het thema voor de buurtschappen beter op de kaart gezet kan worden. Daarnaast proberen we een mooie fietsroute toe te voegen aan een fiets app.

Contactpersoon: vacature

Website: het digitaal dorpsplein
Activiteiten en diensten voor op het prikbord, de agenda kunnen door bewoners zelf op de site worden ingevoerd of gemaild worden aan Mariëlle van Hartskamp via buurtvereniging@horstentelgt.nl

Alle Nieuws
15 juli 2019

gebiedscoordinator in Ons Huis

Zoals u weet is er de mogelijkheid om binnen te lopen bij de gebiedscoordinator. Heeft u vragen, ideeën of gewoon behoefte om even uw zegje te doen? Vanuit het Buurtplan is er een gebiedscoördinator voor Horst en Telgt beschikbaar en daarom kunt u altijd contact opnemen als er iets is rondom de buurt of met de gemeente. Mirjam Arends is 1 keer per week in Ons Huis aan de Zeeweg. Na haar zomervakantie start zij weer op 7 augustus.T 06 - 1348 8472E marends@stimuland.nlWie is de gebiedscoordinator?Mijn naam is Mirjam Arends, 25 jaar en werkzaam voor stichting Stimuland. Ik woon in de Achterhoek, waar ik geboren en getogen ben op de boerderij van mijn ouders. Later heb ik in Wageningen gestudeerd. Na mijn studie ben ik werkzaam geworden voor Stimuland.Sinds midden 2017 ben ik actief als gebiedscoördinator Horst en Telgt, waarbij ik de buurtvereniging en de gemeente Ermelo ondersteund heb in het uitvoeren van het buurtplan. Mijn rol is per 2019 breder dan alleen dat; niet alleen de uitvoering van het buurtplan staat centraal, maar ook het aanspreekpunt van inwoners van Horst en Telgt zijn. Per april 2019 ben ik ook één keer per week in Horst/Telgt aan het werk in Ons Huis. U kunt altijd even binnenlopen, ik maak graag kennis met u! De volgende data ben ik aanwezig in Horst & Telgt:Woensdag 7 augustus   09.00 – 11.00 uur  Ons HuisWoensdag 14 augustus 09.00 – 11.00 uur  Ons HuisWoensdag 21 augustus 09.00 – 11.00 uur  Ons HuisWoensdag 28 augustus 09.00 – 11.00 uur  Ons Huis

08 april 2019

Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt

Heeft u vragen, ideeën of gewoon behoefte om even uw zegje te doen? Vanuit het Buurtplan is er een gebiedscoordinator voor Horst en Telgt beschikbaar en daarom kunt u altijd contact opnemen als er iets is rondom de buurt of met de gemeente.Telefonisch via 06 13 48 84 72 of via mail: marends@stimuland.nl. Ook ben ik elke woensdagochtend tussen 09.00 en 11.00 uur te vinden in Ons Huis, dan kunt u altijd even binnenlopen.T             06 13 48 84 72 E             marends@stimuland.nlDe volgende data ben ik aanwezig in Horst & Telgt:Woensdag 3 april 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 10 april 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 17 april 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 24 april 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 1 mei 201909.00 – 11.00 uurOns HuisDonderdag 9 mei 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 15 mei 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 22 mei 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 29 mei 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 5 juni 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWoensdag 12 juni 201909.00 – 11.00 uurOns HuisDonderdag 20 juni 2019 ovb09.00 – 11.00 uurOns HuisDinsdag 2 juli 201909.00 – 11.00 uurOns HuisWat doet de gebiedscoördinator?De gebiedscoördinator is er voor de inwoners van Horst en Telgt. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit en wat doet de gebiedscoördinator eigenlijk?De gebiedscoördinator weet wat er speelt in Horst en Telgt, mede omdat er regelmatig contact is met de buurtvereniging en de verschillende werkgroepen. Ook heeft de gebiedscoördinator contact met ambtenaren van de gemeente Ermelo, waardoor de ontwikkelingen in de buurt beter bij de gemeente bekend zijn.Als er ideeën, plannen of ontwikkelingen zijn, zorgt de gebiedscoördinator ervoor daar goed van op de hoogte te zijn. Bent u bezig met een plan of idee? Dan kan de gebiedscoördinator u helpen met het proces dat nodig is om het plan uit te kunnen voeren. Wilt u weten of er in Horst en Telgt voldoende steun is voor uw idee? Of om voor meer steun voor uw idee te zorgen? De gebiedscoördinator kan u hierover adviseren. Wensen en problemen van inwoners in kaart brengen. De gebiedscoördinator is goed op de hoogte van gemeentelijk beleid en weet goed de weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Daardoor kan de gebiedscoördinator snel informatie geven en de juiste ambtenaren vinden. Wie ben ik?Mijn naam is Mirjam Arends, 25 jaar en werkzaam voor stichting Stimuland. Ik woon in de Achterhoek, waar ik geboren en getogen ben op de boerderij van mijn ouders. Later heb ik in Wageningen gestudeerd en werkzaam geworden voor Stimuland.Sinds midden 2017 ben ik actief als gebiedscoördinator Horst en Telgt, waarbij ik de buurtvereniging en de gemeente Ermelo ondersteund heb in het uitvoeren van het buurtplan. Mijn rol is per 2019 breder dan alleen dat; niet alleen de uitvoering van het buurtplan staat centraal, maar ook het aanspreekpunt van inwoners van Horst en Telgt zijn. Per april 2019 ben ik ook één keer per week in Horst/Telgt aan het werk in Ons Huis. U kunt altijd even binnenlopen, ik maak graag kennis met u!

04 april 2019

informatieplicht energie besparen voor bedrijven

Test nieuwsfoto

Vanuit de werkgroep Duurzame Energie vind je onderstaand informatie over de verplichtingen die bedrijven krijgen op het gebied van energiebesparing. Op 9 april kun je in Ede een informatiebijeenkomst bezoeken. Vooraf inschrijven is verplicht, klik hier.---------  Bedrijven en instellingen moeten zich voorbereiden op informatieplicht energiebesparingHet Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls. Wat betekent de informatieplicht?Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO beschikbaar. Actualisatie erkende maatregelenlijstenUitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin nieuwe maatregelen is 5 maart 2019 gepubliceerd. Ook zijn er meer subsectoren en gebouwtypen toegevoegd. Voordelen energie besparen: Energie besparen is de eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding. Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden. U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen die onder de informatieplicht vallen binnen vijf jaar terug. Een lager energieverbruik betekent immers lagere energiekosten. Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld bedieningsgemak en comfort. InformatieMeer weten wat de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf of instelling betekent? Zie www.rvo.nl/informatieplicht. Bekijk bijvoorbeeld de introductiefilm, gebruik het stappenplan of volg een webinar over de informatieplicht. Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Hier kun je bijvoorbeeld direct checken of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en welke stappen je moet nemen om daaraan te voldoen.

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.